Microsing Đầu ghi Karaoke

28/08/2022 admin 0

Đây là chương trình giúp bạn vừa hát Karaoke vừa lưu lại “giọng hát vàng” của mình. Hỗ trợ các định dạng MID, WAV, MP3, […]

Không có ảnh

OkeOke.Net

28/08/2022 admin 0

Một phần mềm karaoke, bạn cũng có thể sử dụng nó như một chương trình quản lý phương tiện truyền thông Phát lại phương tiện […]

Không có ảnh

Microsoft Songsmith

28/08/2022 admin 0

Có gì khác biệt so với karaoke truyền thống: hát theo lời bài hát và phần đệm của bài hát gốc, với Microsoft Songsmith bạn […]

Đầu ghi DVD Karaoke

28/08/2022 admin 0

Karaoke DVD Burner là một chương trình để biên dịch và ghi vào đĩa DVD karaoke từ các tập tin CD + G và MP3G. […]