ChocoFlop

01/09/2022 admin 0

ChocoFlop là một chương trình chỉnh sửa ảnh miễn phí được thiết kế đặc biệt cho hệ điều hành Mac. ChocoFlop sử dụng công nghệ […]

CinePaint dành cho Mac

01/09/2022 admin 0

CinePaint là một chương trình chỉnh sửa ảnh mã nguồn mở và miễn phí dành cho các hệ điều hành Linux, BSD và Mac (trước […]

ForcePAD 2.4.2 cho Mac OS X

01/09/2022 admin 0

ForcePAD là một phần mềm ứng dụng trong xử lý hình ảnh và kiến trúc đối tượng, dựa trên nguyên tắc của các dòng 2D […]