Tresor 2.2.2 cho Mac

22/08/2022 admin 0

Tresor là một ứng dụng mã hóa các tệp và thư mục. Công cụ này có bảo mật mật mã khá mạnh và rất dễ […]

Pod Secret 1.0.1 cho Mac

22/08/2022 admin 0

Pod Secret cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu được mã hóa như ghi chú, thẻ tín dụng, số tài khoản ngân hàng, v.v. […]

Ví cho Mac OS X

22/08/2022 admin 0

Wallet – một giải pháp an toàn cho dữ liệu cá nhân của người dùng, một sản phẩm của Phần mềm Acrylic … Chương trình […]