Filedrop dành cho Android

25/08/2022 admin 0

Filedrop cho Android là một công cụ chia sẻ dữ liệu WiFi cực nhanh. Với thông điệp Pare và Share, Filedrop thực sự là cầu […]